© 2017 by WPA-APD. Proudly created with Wix.com

WPA- Artistic Pool Division Rankings

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

William DeYonker

Abram Diaz

Jason Lynch

Florian Kohler

Mark Dimick

Curtis Robertson

Gabi Visoiu

Brian Pauley

Sebastian Giumelli

Andrew Sozio

Marty Carey

Lucas Szywala

Jamey Moody

Chi-Ming Lin

Stacy Mendrick

Wang Mengnan

Jim Barnard

Jamey Gray

Deng Guoqiang

Tim Chin

Cary Wallace

Kaitlyn Bongiorno

Chris Woodrum

Tom Kinzel

Ron Percefull

Troy Garten

Rocky Haden

Zhang Rui

Xu Jie

Steve Markle

Theo Mihellis

Rick Hawkinson

Zhang Zhenhui

Liu Tonghui

Li Qingyl

Dan Hosier

Zhang Lei

Wang Yu

Ma Yinghuan

Jimmy Glanville ​

Darryl Smith

Gordon Hedges

Zhang Haixi

Adam Nickels

Li Mingxuan

Mark Weeks

Iana Kohler

Nkoyoyo Edirisa

 ​

4422.00

3403.75

3383.50 

2827.00

2739.75

2276.50

1898.00 

1640.00 

1581.50 

1168.00

1059.25

1044.00

979.00

847.00

752.50

568.00

494.50

420.00

389.00

368.50

355.50

353.50

353.00

323.50

302.00

251.00

249.00

215.00

198.00

196.00

188.00

177.00

155.00

129.00

125.00

114.50 ​

110.00

102.00

87.00

85.00

82.00

77.50

76.00

72.00

59.00

55.00

48.00

45.50