WPA- Artistic Pool Division Rankings

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Abram Diaz

Jason Lynch

William DeYonker

Brian Pauley

Mark Dimick

Florian Kohler

Jamey Moody

Gabi Visoiu

Andrew Sozio

Marty Carey

Sebastian Giumelli

Tim Chin

Lukasz Szywala

Theo Mihelis

Chi-Ming Lin

Stacy Mendrick

Wang Mengnan

Troy Garten

Ron Percefull

Deng Guoqiang

Benton Moore

Cary Wallace

Kaitlyn Bongiorno

Chris Woodrum

Jim Barnard

Tom Kinzel

Zhang Rui

Xu Jie

Zhang Zhenhui

Liu Tonghui

Li Qingyl

Zhang Lei

Wang Yu

Ma Yinghuan

Zhang Haixi

Rocky Haden

Li Mingxuan

Rick Hawkinson

Iana Kohler

 ​

4671.75

4155.75

3848.75

2409.00

2359.75

2297.50

2076.00

1908.50

1563.00

1360.25

1272.00

1234.00

1044.00

912.00

847.00

657.00

568.00

547.00

468.50

389.00

359.00

355.50

353.50

353.00

283.00

260.00

215.00

198.00

155.00

129.00

125.00

110.00

102.00

87.00

76.00

75.75

59.00

55.50

48.00